CÔNG TY TNHH KHỎE PLUS VIỆT NAM

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 35/13 Nguyễn Thị Sáu, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0833 415 415